Sulfite Polymyxin Sulfadiazine (SPS; Perfringens Selective) Agar

SPS (Sulfite Polymyxin Sulfadiazine) Agar (Merck 1.10235)

Perfringens Selective Agar acc. to ANGELOTTI

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Clostridum perfringens ve Clostridum botulinum izolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

SPS Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 15,0 g/L; Yeast extract 10,0 g/L; Iron(III) citrate 0,5 g/L; Sodium sulfite 0,5 g/L; Polymyxin B sulfate 0,01 g/L; Sodium sulfadiazine 0,12 g/L; Agar-agar 13,9 g/L

Etki şekli

Sülfit, Cl. perfringens dâhil olmak üzere Clostridium türlerinin çoğu tarafından sülfat'a indirgenir ve bu demir sitrat ile reaksiyona girerek kolonilerin siyaha dönmesine neden olur. Diğer sülfit indirgeyen mikroorganizmalar polymyxin ve sulfapyrimidine tarafından baskılanır. Düşük sülfit içeriği sülfite duyarlı Clostridium türlerinin bile gelişimine izin verir ve koloniler siyah olarak gözlenir. Ekim, tüplerde ya da Petri kutularındaki besiyerine yapılır. Tüp ile çalışıldığında inokülasyon sonrasında tüpün üzeri 1 cm kalınlık olacak şekilde steril sıvı parafin (Merck 1.07160) ile örtülmelidir. Petri kutusu ile çalışılıyorsa, anaerobik kavanoz kullanılmalıdır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 40,0 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrasında 45-50 oC'a soğutulup Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak, sarımsı-kahverengidir ve 25 oC'da pH'sı 7,0±0,2'dir. İstenirse, otoklav öncesi tüplere 10'ar mL olarak dağıtılıp bu şekilde de otoklavlanabilir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,5 L besiyeri (1000 adet Petri kutusu/12,5 mL ya da 1250 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Siyah koloniler

Clostridium perfringens ATCC 10543

iyi / çok iyi

+

Clostridium perfringens ATCC 13124

iyi / çok iyi

+

Clostridium sporogenes ATCC 11437

iyi / çok iyi

+

Escherichia coli ATCC 25922

yok / orta

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

yok / zayıf

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

SPS Agar (Perfringens Selective

Agar acc. to Angelotti)

1.10235.0500

500 g

Anaerobic jar

1.16387.0001

1 adet

Anaeroclip

1.14226.0001

1 x 25

Anaerocult A

1.13829.0001

1 x 10

Anaerocult A mini

1.01611.0001

1 x 25

Anaerocult P

1.13807.0001

1 x 25

Anaerotest

1.15112.0001

1 x 50

Parafin, sıvı

1.07160.1000

1 L

Petri sepeti

1.07040.0001

1 adet

Kaynaklar

Angelotti, R., Hall, H.E., Foter, M.J., a. Lewis, K.M.: Quantitation of Clostridium perfringens in Foods. − Appl. Microbiol., 10; 193-199 (1962).

Beerens, H., Castel, M.M., et Leclerc, H.: Contribution à l'étude des Milieux au sulphite de sodium pour l'isoelement des Clostridium. − Ann. Inst. Pasteur Lille, 12; 183-193 (1961).

Put, H.M.C.: Sulphito-réduction et sulphito-sensibilité des Clostridia: considérations txonomiques et practiques. − Ann. Inst. Pasteur Lille, 12; 175-181 (1961).

Clostridium perfringens

ATCC 13124


Bu sayfa 5438 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader