Antibiyotik Agar no 7

Antibiotic Agar No. 7

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde antibiyotik aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan katı besiyeridir. Antibiyotik aktivite testi farklı yöntemlerle yapılabilir.

Bileşimi

Meat extract 1,5 g/L; Yeast extract 3,0 g/L; Peptone from meat 6,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L (=Antibiyotik Agar no 2). Antibiyotik Agar no 2'den farkı pH'sının 7,0±0,2 olmasıdır.

Hazırlanması

Bileşenler, damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahverengidir ve 25 oC'da pH'sı 7,0±0,2'dir.


Bu sayfa 5314 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader