Moraxella ve Branhamella

01. Genel Bilgiler

02. Moraxella lacunata (moraxella)

03. Branhamella catarrhalis

01. Genel Bilgiler

Moraxella ’lar Moraxella ve Branhamella adı verilen iki alt cinse sahiptir. Bu cinslerin konumları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bu bakteriler; 0.8-1.2 ile 1.5-3 µm boyda, uçları yuvarlak, ikişer ikişer veya kısa zincirler halinde kok veya küt basiller biçiminde bulunur. Sporsuz, hareketsiz, bazen ince bir kapsüllü olabilir. Gram negatif, zorunlu aerop, oksidaz pozitif, katalaz pozitiftirler.

Moraxella ’ların; M. nonliquefaciens, M. atlantae, M. phenylpyruvica, M. osloensis tipleri bulunur.

Moraxella ile ilgili veteriner mikrobiyoloji bilgileri için buraya tıklayın. Moraxella türlerine gıdalarda da sıklıkla rastlanır.

02. Moraxella lacunata (moraxella)

Moraxella ’lar; üremesi zor bir bakteridir. İçinde koagüle edilmiş serum bulunan besiyerinde kolayca ürer ve besiyerini eritirler. Kolonilerin etrafında erimeye bağlı çukurlar oluşur. Bu nedenle Moraxella lacunata adı verilmiştir (lacune = çukur, boşluk). Kuruluğa, ısıya ve antiseptiklere karşı dayanıksızdır.

İnsan konjunktivasında konjunktivit etkeni olarak ve üst solunum yolu flora elamanı olarak bulunur.

03. Branhamella catarrhalis

Eski adı Moraxella catarrhalis ’dir. Gram Boyama , kapsülsüz, aerop veya fakültatif anaerop, katalaz pozitif, oksidaz pozitif, karbonhidratlara etki etmeyen koklardır.

Nazofarinks florasında bulunmakla beraber bazen anjin, franjit ve orta kulak enfeksiyonlarına da neden olabilir. Boğazda bulunduğu için menenjit izolasyonunda sorun yaratabilir, fakat besiyerlerinde kolay üreme ve karbonhidratlara etki etmemesi ile ayırt edilir.


Bu sayfa 17154 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader