DST (Diagnostic Sensitivity Test DST ; ASS) Agar

Antibiotic Sulfonamide Sensitivity Test Agar (Merck 1.05392) CE

ASS Agar (D.S.T. Agar)

WHO yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde agar difüzyon yöntemi ile mikroorganizmaların antibiyotik ve sülfonamitlere duyarlığının belirlenmesi için kullanılan katı besiyeridir.

Bileşim

Peptone 20,0 g/L; D(+) Glucose 2,0 g/L; NaCl 3,0 g/L; Na2HPO4 2,0 g/L; Sodium acetate 1,0 g/L; Adenine 0,01 g/L; Guanine 0,01 g/L; Uracil 0,01 g/L; Xanthine 0,01 g/L Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Pneumococcus, Neisseria, Erysipelothrix türleri gibi zor gelişen türler de bu besiyerinde geliştirilebilir. Ayrıca idrar, böbrek dokusu ve sütlerdeki antibakteriyel maddelerin belirlenmesi için de kullanılmaktadır. Besiyerinin tamponlama kapasitesi inhibisyon zonu ile karışabilecek pH değişmelerini önler. Bileşimdeki maddeler, antibiyotik ve sülfonamitler ile etkileşime girmez.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 40,0 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrasında 45-50 oC'a soğutulup, steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahve renkli olup, 25 °C'da pH'sı 7,2±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,5 L besiyeri (1000 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişim

İnhibasyon zonu

Escherichia coli ATCC 25922

iyi

Ampicillin

Staphylococcus aureus ATCC 25923

iyi

Tetracyclin, rimethoprim-Sulpha-methoxazol,

Gentamicin, Polymyxin B

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

iyi

Gentamicin

Enterococcus faecalis ATCC 33186

iyi

Trimethoprim-Sulphamethoxazol

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Antibiotic Sulfonamide Sensitivity-

test Agar (ASS Agar)

1.05392.0500

500 g

Merckoplate ASS agar (D.S.T. Agar)

1.10410.0001

20 Petri

Kaynaklar

Ansorg, R., Zippel, H., u. Thomssen, R.: Bedeutung des Nachweises antibakterieller Stoffe in Urin für die bakteriologische Diagnostik und die Kontrolle der Chemotherapie von Harnwegsinfektionen. − Zbl. Bakt. Hyg., I. Orig., A 230, 492-507 (1975).

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Methoden zur Empfindlichkeitsprüfung von bakteriellen Krankheitserregern (außer Mykobakterien) gegen Chemotherapeutika.

DIN 58940.

Ericsson, H.M., a. Sherris, J.C.: Antibiotic sensitivity testing. Report of an international collaborative study. − Acta path. microbiol. scand. B. Suppl. 217, 1971.

Linzenmeier, G., Naumann, P., Ritzerfeld, W., u. Knothe, H.: Auswahl von Chemotherapeutika zur Resistenzbestimmung schnell wachsender Bakterien (Minimalforderung). − Dtsch. med. Wschr. 97, 303-304 (1972) oder Ärztl. Lab. 18, 169-172 (1972).

Søgaard, H., Andersen, M., Huusom, R.: En folsom methode til pavisning at sulphonamider i nyrevaev og maelk. − Dansk. Vet. Tidsskr., 61; 593-595 (1978).


Bu sayfa 5712 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader