Sabouraud %4 Maltose Agar

SABOURAUD-4 % Maltose Agar (Merck 1.05439)

EP ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, maya ve küflerin geliştirilmesinde katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Peptone 10,0 g/L; Maltose 40,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Optimum fungal gelişme yüksek karbohidrat varlığında sağlanır. Bileşimde inhibitör yoktur. Bakteriyel gelişme düşük pH ile baskılanır. Eğer, bakteri kontaminasyonu yoğun olan bir materyalden izolasyon yapılması gerekli ise otoklav sonrası besiyeri sıcaklığı 45 oC'a düşünce uygun bir antibiyotik (örneğin, 500 mg/L cycloheximide) katılması önerilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 65,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak çözülür ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilip, steril Petri kutularına 12,5 mL olacak şekilde dökülür. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak, sarımsı kahverenginde ve pH'sı 25 oC'da 5,6±0,2 'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 7,6 L besiyeri (615 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişim

Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748

iyi/ çok iyi

Trichophyton rubrum ATCC 28188

orta/ iyi

Microsporum gallinae ATCC 12108

iyi/ çok iyi

Trichophyton ajelloi ATCC 28454

orta/ iyi

Microsporum canis ATCC 36299

iyi/ çok iyi

Geotricum candidum DSMZ 1240

iyi/ çok iyi

Aspergillus niger ATCC 16404

iyi/ çok iyi

Penicillium commune ATCC 10428

iyi/ çok iyi

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Sabouraud-4 % Maltose Agar

1.05439.0500

500 g

Kaynaklar

European Pharmacopeia II, Chapter VIII, 10.

United States Pharmacopeia XXIII, Chapter "Microbial Limit Tests" (1995).


Bu sayfa 4202 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader