TSC (Tryptose Sulfite Cyclocerine) Agar

TSC Agar (Tryptose Sulfite Cyclocerine Agar) Base (Merck 1.11972)

ISO 7937 ve AOAC ile APHA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Clostridium perfringens aranması ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. TSC Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Tryptose 15,0 g/L; Peptone from soymeal 5,0 g/L; Yeast extract 5,0 g/L; Sodium disulfite 1,0 g/L; Ammonium iron(III) citrate 1,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

TSC Agar bileşimindeki besin maddeleri Cl. perfringens gelişimini sağlarken hidrojen sülfür oluşumu kolonilerin siyahlaşması ile belirlenir. Sikloserin refakatçi flora gelişimini baskılar.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 42,0 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve manyetik taş ile birlikte otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. 45-50 oC'a soğutulduktan sonra filtre ile sterilize edilmiş %5 konsantrasyondaki D-Cycloserine çözeltisinden 10 mL/L olacak şekilde ilave edilir ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür.

Sülfit indirgeyen Clostridium 'ların sayımı için yumurta sarısı ilavesi gerektiğinde; D-Cycloserine çözeltisine ilaveten 80 mL/L steril yumurta sarısı emülsiyonu (Merck 1.03784), otoklav sonrası 45-50 oC'a soğutulmuş bazal besiyerine ilave edilip karıştırılır ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür.

Hazırlanmış besiyeri berrak ve açık kahve renklidir, 25 oC'da pH'sı 7,6±0,2'dir. Sikloserin ilave edilmiş besiyeri 4 gün içinde kullanılmalıdır.

TSC Agar besiyeri, Florojenik MUP ve D-Cycloserine karışımı olan TSC Agar katkısı ( Clostridium perfringens Supplement ; Merck 1.00888) ile de hazırlanabilir. Bu koşulda floresan ışıma ile Clostridium perfringens belirlenebilir .

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 11,9 L besiyeri (952 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Siyah Koloni

Floresan*

Clostridium perfringens ATCC 10543

iyi/ çok iyi

+

+

Clostridium perfringens ATCC 13124

iyi/ çok iyi

+

+

Clostridium tetani ATCC 19406

yok/ orta

Clostridium novyi ATCC 17861

yok/ orta

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

yok/ zayıf

Bacillus cereus ATCC 11778

yok/ zayıf

Escherichia coli ATCC 25922

yok/ orta

* Clostridium Katkısı kullanılarak okuma yapıldığında

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

TSC Agar, Base (Tryptose

Sulfite Cycloserine Agar)

1.11972.0500

500 g

Anaerobic jar

1.16387.0001

1 adet

Anaeroclip

1.14226.0001

1 x 25

Anaerocult A

1.13829.0001

1 x 10

Anaerocult A mini

1.01611.0001

1 x 25

Anaerocult P

1.13807.0001

1 x 25

Anaerotest

1.15112.0001

1 x 50

Clostridium perfringens Supplement

1.00888.0001

16 şişe

Petri sepeti

1.07040.0001

1 adet

UV Lamba (366 nm)

1.13203.0001

1 adet

D-Cycloserine

CN Biosciences

Kanamycin disulfate

CN Biosciences

Polymyxin-B-sulfate

CN Biosciences

Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium of methods for the microbiological examination of foods. - 3rd. (1992).

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen. Bestimmung von Clostridium perfringens. Plattenguß-Verfahren (Referenzverfahren). - DIN 10165.

Emswiler, B.S., Pierson, C.J., a. Kotula, A.W.: Comparative study of two methods for detection of Clostridium perfringens in ground beef. -Appl. Envir. Microbiol., 33; 735-737 (1977).

Harmon, S.M.: Collaborative study of an improved method for the enumeration and confirmation of Clostridium perfringens in foods. - J. AOAC, 59; 606-612 (1976).

Harmon, S.M., Kauter, D.A., a. Peeler, J.T.: Comparison of media enumeration of Clostridium perfringens. - Appl. Microbiol., 21; 922-927 (1971).

Hauschild, A.H.W., a. HILShEIMER, R.: Evaluation and modifications of media for enumeration of Clostridium perfringens. - Appl. Microbiol., 27; 78-82 (1974).

Hauschild, A.H.W., Hilsheimer, R., a. Griffith, D.W.: Enumeration of faecal Clostridium perfringens spores in egg-yolk-free Tryptose-Sulfite-Cycloserine Agar. - Appl. Microbiol., 27; 527-530 (1974).

International Organization for Standardization (ISO): Meat and meat products. - Enumeration of Clostridium perfringens (Reference method). - Working Draft ISO/TC 34/SC 6 (1978).

Orth, D.S.: Comparison of sulfite-polymyxin-sulfadiazine medium and tryptose-sulfite-cycloserine medium without eggyolk for recovering Clostridium perfringens. - Appl. Envir. Microbiol., 33; 986-988 (1977).

Shahidi, S.A., a. Ferguson, A.R.: New quantitative, qualitative and confirmatory media for rapid analysis food for Clostridium perfringens - Appl. Microbiol., 21; 500-506 (1971).

  
Clost. perfringens ATCC 10543 Clost. perfringens ATCC 13124

Bu sayfa 5436 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader