Envirocheck Contact C

920020010 Envirocheck Contact C (Merck 1.02136)

Genel Bilgiler

Envirocheck Kontak Slaytları, HACCP planları içindeki CCP'lerde, düzgün yüzeylerdeki mikrobiyel hijyen kontrolü için kullanılır. Bu slaytlar aynı zamanda sıvılardaki mikrobiyel hijyen belirlenmesi için de kullanılır. Kullanım öncesinde slaytlarda kuruma ve kontaminasyon kontrolü yapılmalıdır.

Slaytlar, vida kapaklı polikarbonat kaplarda kullanıma sunulmaktadır. Vidalı kapak açılır ve agar yüzeyi analiz edilecek yüzeye deydirilir. Sonra diğer yüzeydeki agar için işlem tekrarlanır. Slayt, kendi orijinal kabına yerleştirilip, vidalanır ve inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonunda var/yok ya da sayım sonucu, HACCP kuralları içinde değerlendirilir.

Kontak slaytlar ile yüzeydeki mikroorganizma varlığının %50'sinin slayda geçtiği kabul edilir. Slayt alanı 9 cm2'dir. Buna göre analiz edilen yüzeyde 1 cm2 alandaki sayım sonucu, 2 ile çarpılıp 9'a bölünerek 1 cm2'deki mikroorganizma sayısı (kob/ cm2) hesaplanır.

Sıvı örneklerle çalışıldığında, kontak slayt 5-10 saniye süre ile sıvıya daldırılır, fazla suyun kendiliğinden akması beklenir ya da temiz bir absorban kâğıda deydirilerek fazla su uzaklaştırılır. İnkübasyon sonrası ürün kutusunda bulunan kullanma kılavuzundaki gösterimler ile kıyaslanarak sıvıdaki mikroorganizma sayısı tahmini olarak belirlenebilir.

Envirocheck kontak slaytlarında, çalışanların 2 parmağındaki mikroorganizma yükü de belirlenebilir.

Değerlendirmesi yapılmış slaytlar, uygun bir dezenfektan ile (örneğin Extran MA 4; Merck 1.07551) ile ya da uygun bir kap içinde otoklavlanarak sterilize edildikten sonra atılmalıdır.

Envirocheck Kontak Slaytlarının kullanılış şekli hakkında görsel açıklama için burayı tıklayın .

Kullanım Şekli

Bir yüzünde Chromocult Coliform Agar , diğer yüzünde Plate Count Agar olan kontak slayttır. Bu şekilde toplam bakteri ile koliform grup bakteriler ve E. coli 'nin tek slaytta belirlenir.

Kalite kontrol

Test Mikroorganizmaları

Plate Count Agar

Chromocult Coliform Agar

Escherichia coli ATCC 11775

iyi gelişme

iyi gelişme, koloni rengi koyu mavi-menekşe, indol pozitif

Citrobacter freundii ATCC 8090

iyi gelişme

iyi gelişme, koloni rengi somon-kırmızı

E. coli O157:H7 ATCC 35150

iyi gelişme

orta/ iyi gelişme, koloni rengi somon-kırmızı, indol pozitif.

Salmonella enteritidis ATCC 13076

iyi gelişme

iyi gelişme, renksiz koloni

Ürün bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. no

Ambalaj

Envirocheck Contact C

1.02136.0001

1 x 10 slayt


Bu sayfa 7502 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader