Baird Parker Agar Base

Baird-Parker Agar Base (Merck 1.05406) CE

Staphylococcus Selective Agar Base acc. to BAIRD-PARKER

ISO 6888, DIN Norm 10163 ve DIN Norm 10178 ile AOAC, BAM, EP, IDF ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, Staphylococcus ve Micrococcus türleri ile ve özellikle Staphylococcus aureus analizinde selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Besiyerine yayma yöntemi ile (ya da selektif bir zenginleştirme besiyerinden öze ile sürme) ekim yapılır. Baird-Parker Agar base güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 10,0 g/L; Meat extract 5,0 g/L; Yeast extract 1,0 g/L; Sodium pyruvate 10,0 g/L; Glycine 12,0 g/L; Lithium chloride 5,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L.

Etki şekli

Baird-Parker Agar besiyeri refakatçi floranın inhibisyonu için lityum klorür ve tellurit içerirken besiyeri bileşimindeki piruvat ve glisin stafilokokların gelişimini selektif bir şekilde stimüle eder. S. aureus kolonileri lipoliz ve proteoliz sonucunda koloni etrafında tipik zon ve halka oluşturmaları, telluritin telluriuma indirgenmesi sonucunda siyah koloni oluşturmaları olmak üzere 2 tipik karakteristik özellik ile belirlenirler. 37 oC'da 24 saat inkübasyon sonunda S. aureus 1-1,5 mm çapında siyah, parlak konveks koloniler oluşturur. Koloni çapı 48 saat inkübasyondan sonra 1,5-2,5 mm olur. Yumurta sarısı reaksiyonu ve tellurit indirgenmesi genellikle pozitif koagulaz reaksiyonu ile beraberce oluşur. Baird-Parker Agar besiyerinde yumurta sarısı yerine kan plazması ilavesi ile hemoliz testi de yapılabilir. İnsan kaynaklı S. aureus α-hemoliz yaparken sığır kaynaklı olanlar ß-hemoliz yaparlar.

Lesitinaz aktivitesi, besiyerinin 37 oC'da 24 veya 48 saat inkübasyonu ve sonra tercihen buzdolabında 1 gece bırakılması ile daha kesin olarak saptanır.

Hazırlanması

58,0 g dehidre besiyeri 950 mL damıtık su içinde 1-2 dakika kaynatılarak tümüyle çözündürülür ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Bazal besiyeri 45 oC'a soğutulur ve manyetik karıştırıcıda yavaşça karıştırılırken üzerine önceden oda sıcaklığına getirilmiş 50 mL yumurta sarısı-tellurit emülsiyonu (Merck 1.03785) ilave edilip, standart 9 cm çaplı steril Petri kutularına 12,5'er mL ve/veya büyük 14 cm çaplı steril Petri kutularına 50'şer mL dökülür. Analiz edilecek örnekte Proteus kontaminasyonunun yüksek düzeyde olduğundan endişe ediliyor ise otoklav sonrası 50 mg/L konsantrasyonda filtre ile sterilize edilmiş sulphamethazine ilavesi önerilmektedir. Hazırlanmış besiyeri opalesent (meneviş, yanardöner) sarımsı-kahve renkte olup 25 oC'da pH'sı 6,8±0,2'dir. Petri kutuları strech filime sarılarak buzdolabında (4 oC) 1 ay depolanabilir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden (yumurta sarısı-tellurit çözeltisi ilave edilmiş olmak üzere) 8,6 L besiyeri (689 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Ekim

(kob/mL)

% Geri

kazanım

Siyah

koloni

Yuvarlak parlak

zonlu koloni

Staphylococcus aureus ATCC 25923

103-105

≥ 70

+

+

Staphylococcusaureus ATCC 6538

103-105

≥ 70

+

+

Staphylococcus epidermidis NCTC 11047

103-105

Limit yok

+ / –

Enterococcus hirae ATCC 8043

103-105

Limit yok

+ / –

Bacillus subtilis ATCC 6051

> 105

≤ 0,01

 

 

Escherichia coli ATCC 8739

> 105

≤ 0,01

 

 

Proteus mirabilis ATCC 29906

103-105

Limit yok

kahve-siyah

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

> 105

≤ 0,01

 

 

Salmonella typhimurium ATCC 14028

> 105

≤ 0,01

 

 

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

BAIRD-PARKER Agar (Staphylococcus

Selective Agar Base acc. to BAIRD-PARKER)

1.05406.0500

500 g

Bactident Coagulase

1.13306.0001

1 paket (60 test)

Egg-yolk tellurite Emulsion

1.03785.0001

50 mL

Kaynaklar

Baird-Parker, A.C.: An improved diagnostic and selective medium for isolating coagulase positive Staphylococci. - J. Appl. Bact., 25; 12-19 (1962).

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Nachweis Koagulase-positiver Staphylokokken. Referenz verfahren für Milchpulver. - DIN 10178.

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Nachweis Koagulase-positiver Staphylokokken. Referenz verfahren für Milchpulver. - DIN 10163.

European Pharmacopeia II, Chapter VII, 10.

Internationaler Milchwirtschaftsverband; Nachweis Koagulase-positiver Staphylokokken (Referenz methode). - Internationaler Standard 60 A (1978).

Niskanen, A., a. Aalto, M.: Comparison of selective media for coagulase-positive enterotoxigenic Staphylococcus aureus.- Appl. Envir. Microbiol., 35; 1233-1236 (1978).

Smith, B.A., a. Baird-Parker, A.C.: The use of sulfamethazine for inhibiting Proteus spp. on Baird-Parker's isolation medium for Staphylococcus aureus. - J. Appl. Bact., 27; 78-82 (1964).

Stadhouders, J., Hassings, F., a. Van Aalsten-Van Maren, N.O.: A pour-plate method for the detection and enumeration of coagulase-positive Staphylococcus aureus in the Baird-Parker Medium without egg-yolk. - Netz. Milk Diary J., 30; 222-229 (1976).

United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbial limit Tests", 2003.

ISO/FDIS: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium. ISO 6888-1 (2003).

 

 

Staph. aureus ATCC 25923

 


Bu sayfa 23995 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader