TBX Agar ; Chromocult

Chromocult TBX Agar (Merck 1.16122)

Tryptone Bile X-glucuronide Agar

ISO 16649'e uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

TBX Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone 20,0 g/L; Bile salts no 3 1,5 g/L; X-β-D-glucuronide 0,075 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki kromojen substrat 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X-β-D-glucuronide) E. coli 'deki β-D-glucuronidase enzimi ile bu substratı 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ve β-D-glucuronide'e parçalar, sonuç olarak E. coli kolonileri mavi-yeşil renkli olarak görülür. Refakatçi flora safra tuzlarıyla baskılanır. İnkübasyonun 44 oC'da yapılması da refakatçi florayı baskılayan bir başka etkendir. İşlem görmüş gıdalarda E. coli analizi için önce 30-37 oC'da 4 saat canlandırma işleminden sonra inkübasyon sıcaklığının 44 oC'a çıkartılması ve 18-20 saat inkübasyon yapılması önerilmektedir. ISO 16649 bu besiyerinin dökme kültür yöntemi ile kullanılmasını önermektedir. Bu besiyeri membran filtrasyon tekniğinde de başarıyla kullanılmaktadır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 36,6 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilip, steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Sterilizasyon sonrası hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı renktedir. 25 oC'da pH'sı 7,2±0,2'dir. Buzdolabında ve karanlıkta olmak kaydı ile 4 hafta depolanabilir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 13,6 L besiyeri (1092 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test Mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri

kazanım

Koloni

Rengi

Escherichia coli DSMZ 502

103-105

≥ 70

mavi-yeşil

Citrobacter freundii ATCC 8090

≥ 105

≤ 0,01

Enterococcus faecalis ATCC 19433

≥ 105

≤ 0,01

Ürün Bilgileri

Ürün Ad

Merck Kat. No

Ambalaj

Chromocult TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) Agar

1.16122.0500

500 g

Cellulose-mixed-ester-GNG membrane filters

Gelman 66278

Kaynaklar

International Standard ISO 16649-2: Microbiology of food and animal feeding stuffs − Horizontal method for the enumeration of presumptive Escherichia coli; Part 2: Colony-count technique at 44 °C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucoronic acid (1999).

Escherichia coli ATCC 25922

Escherichia coli DSMZ 502


Bu sayfa 5499 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader