Dextrose Casein Peptone Agar

Dextrose Casein-peptone Agar (Merck 1.10860)

APHA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde gıdalarda düz ekşime yapan Bacillus türlerinin belirlenmesi, izolasyonu, sayımı için kullanılan katı besiyeridir.

Dextrose Casein-peptone Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 10,0 g;/L; D(+) Glucose 5,0 g/L; Bromocresol purple 0,04 g/L; Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Bakteri gelişimi ve glikozdan asit oluşumu sonunda bromocresol purple indikatörü nedeni ile koloni etrafında sarı renkli zon oluşur. İnhibitör içermez.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 27,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde kaynatılarak eritilip, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrası 45-50 oC'a soğutulup, steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve menekşe renklidir, 25 oC'da pH'sı 6,8±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 18,5 L (1481 adet Petri kutusu/12,5 mL) besiyeri hazırlanabilir.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişim

Sarı renk

Staphylococcus aureus ATCC 25923

orta / çok iyi

+

Enterococcus faecalis ATCC 11700

iyi / çok iyi

+

Bacillus cereus ATCC 11778

iyi / çok iyi

+

Bacillus subtilis ATCC 6633

iyi / çok iyi

+**

Escherichia coli ATCC 25922

iyi / çok iyi

+

Alcaligenes faecalis ATCC 19209

orta / çok iyi

Bacillus stearothermophilus ATCC 7953

iyi / çok iyi*

+

Bacillus coagulans DSMZ 1

iyi / çok iyi

+

*(60 °C); **(24 saat sonra; genellikle zayıf)

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Dextrose Casein-peptone Agar

1.10860.0500

500 g

Kaynaklar

American Public Health Association Inc.: Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. - 3rd ed., 1992.

National Canners Association: A Laboratory Manual of the Canning Industry. - 1st ed., Washington 1954.

National Canners Association: Ibid. - 2nd ed., Washington 1956, 2-9.

Tanner, F.W.: "The Microbiology of Foods." Champaign III., Gerard Press, 2nd ed. 1944, 693-722; 762-763; 1127-1128.

Williams, O.B.: Tryptone medium for the detection of flat sour spores. - Food Research, I (3), 217-221 (1936).

Bacillus cereus ATCC 11778

Escherichia coli ATCC 25922


Bu sayfa 9369 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader