Potato Dextrose Agar

Potato Dextrose Agar (Merck 1.10130)

APHA ve USP standartları ile AOAC ve BAM yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bu ürünle ilgili güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Potato infusion 4,0 g/L; D(+) Glucose 20,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Bileşimdeki karbohidrat ve patates infizyonu maya ve küf gelişini desteklerken, düşük pH bakteri gelişimini baskılar. Materyalde sadece küf sayımı yapılacak ise pH'nın 3,5'e düşürülmesi önerilir. Analiz edilecek örnekte refakatçi flora olarak bakteri yükü fazla değilse ve/veya önemli değil ise asitlendirilmeden de kullanılabilir.

Küfler bu besiyerinde tipik morfolojilerini göstererek gelişir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 39,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir, 121 oC'da otoklavda 15 dakika sterilize edilir ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak sarımsı-kahve renklidir ve buzdolabında 2 ay depolanabilir. Otoklav sonrası 25 oC'da pH'sı 5,6±0,2'dir. Asitlendirme isteniyor ise (pH yaklaşık 3,5) otoklav sonrasında su banyosunda tutulan besiyeri sıcaklığı 45-50 oC'a düştüğünde tercihen filtre ile ya da otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilmiş %10 tartarik asitten (Merck 1.00802) 14 mL ilave edilir. Asitlendirilmiş besiyeri tekrar eritilemez.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,8 L besiyeri (1025 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişim

Geotrichum candidum DSMZ 1240

iyi/ çok iyi

Aspergillus niger ATCC 16404

iyi/ çok iyi

Penicillium commune ATCC 10428

orta/ iyi

Trichophyton ajelloi ATCC 28454

orta/ iyi

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test Mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri kazanım

Candida albicans ATCC 10231

103-105

≥ 70

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763

103-105

≥ 70

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080

103-105

≥ 70

Rhodotorula mucilaginosa DSMZ 70403

103-105

≥ 70

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Potato Dextrose Agar

1.10130.0500

500 g

L(+)-Tartaric acid

1.00804.0250

250 g

Kaynaklar

Beever, R.E., a. Bollard, E.G.: The nature of the stimulation of fungal growth by potato extract. − J. Gen. Microbiol., 60; 273-279 (1970).

American Public Health Association: Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 3rd ed., 1992.

United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbial Limit Tests", 1995.

Aspergillus niger

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080


Bu sayfa 30340 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader