Chapman Agar (Staphylococcus Selective Agar no 110)

CHAPMAN Agar (Merck 1.05469)

Staphylococcus Selective Agar No 110 acc. to CHAPMAN

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Staphylococcus aureus için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. Chapman Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 10,0 g/L; Yeast extract 2,5 g/L; K2HPO4 5,0 g/L; Gelatin 30,0 g/L; Lactose 2,0 g/L; D(-) Mannitol 10,0 g/L; NaCl 75,0 g/L; Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki %7,5 NaCl konsantrasyonu pek çok refakatçi bakteri için inhibitör etki yapar. Bacillus türlerinin daha fazla inhibisyonu için besiyeri bileşimine 65,0 mg/L sodyum azid (Merck 1.06688) ilavesi önerilmektedir.

Gelişen koloniler içinde S. aureus, mannitolden asit oluşturma, jelatini parçalama ve pigment oluşumu ile ayrılır. S. aureus altın sarısı koloni oluşturur, koloni üzerine 1 damla %0,04 bromotimol mavisi (Merck 1.03026) çözeltisi ilave edildiğinde mannitolün kullanımına bağlı olarak koloni rengi sarı renge döner. Jelatinin parçalanması ise toksisitenin göstergesi olarak kabul edilir. Koloni üzerine doymuş amonyum sülfat (Merck 1.01217) çözeltisi ya da %20'lik sülfosalisilik asit (Merck 1.00691) çözeltisinden damlatıldığında koloni etrafında berrak zon oluşumu jelatinin parçalandığını gösterir. S. aureus jelatini parçalama, mannitolü kullanma ve pigment oluşturma özelliği ile bu besiyerinde gelişen diğer türlerden ayrılır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 146,5 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir ve 45-50 oC'a soğuduğunda steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahverengidir ve pH'sı 25 oC'da 7,0±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 3,4 L besiyeri (273 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişim

Staphylococcus aureus ATCC 25923

iyi/ çok iyi

Staphylococcus aureus ATCC 6538

iyi/ çok iyi

Staphylococcus simulans ATCC 11631

iyi/ çok iyi

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

orta/ çok iyi

Escherichia coli ATCC 25922

Proteus vulgaris ATCC 13315

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

Streptococcus pyogenes ATCC 12344

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Chapman Agar (Staphylococcus Selective

Agar No. 110 acc. to Chapman)

1.05469.0500

500 g

5-sulfosalicylic acid dihydrate

1.00691.0100

100 g

Ammonium sulfate

1.01217.0100

100 g

Bromothymol blue indicator

1.03026.0005

5 g

Sodium azide purified

1.06688.0100

100 g

Kaynaklar

Chapman, G.H.: A single culture medium for selective isolation of plasma coagulating staphylococci and for improved testing of chromogenesis, plasma coagulation, mannitol fermentation and the Stone reaction. − J. Bact., 51; 409-410 (1946).

Chapman, G.H.: An improved Stone medium for the isolation and testing for food-poisoning staphylococci. − Food Res., 13; 100-105 (1948).

Chapman, G.H.: A simple method for making multiple tests of a microorganism. − J. Bact. 63; 147 (1952).

Smuckler, S.A., a. Appleman, M.D.: Improved staphylococcus medium no. 110. − Appl. Microbiol. 12; 355-359 (1964).

Stone, R.V.: A cultural method for classifying staphylococci as of the "food poisoning" type. − Proc. Soc. Exptl. Biol. Med., 33; 185-187 (1935).

Staphylococcus aureus ATCC 25923

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228


Bu sayfa 9184 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader