Koloni Sayımı

Mikrobiyolojide sayım denildiğinde, genel olarak anlaşılan yöntemdir. Sadece canlı hücreler sayılır. Bununla beraber, yeni terminolojide koloni oluşturan birim (kob; colony forming unit; cfu) deyiminin kullanılma nedeni canlı tüm hücrelerin değil, sayım yapılan besiyerinde sadece "gelişebilerek koloni oluşturan hücrelerin sayılabildiğidir".

Konu üzerinde, aşağıdaki bağlantılarda ayrıntılı bilgi vardır.

Katı Besiyeri Kullanılan Yöntemler : Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." künyeli kitabın 07.01. bölümü.

Koloni Sayımı : "Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, 2000. Genişletilmiş 2. Baskı; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. Sim Matbaası, Ankara 522 s" künyeli kitabın 06.03.01. bölümü.

Katı Besiyeri Kullanılan Yöntemler : "Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri; 2. Baskı. Prof. Dr. Velittin Gürgün, Doç. Dr. Kadir Halkman. 1990. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no 7. Ankara" künyeli kitap bölümü.


Bu sayfa 42676 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader