Homojenizasyon ve Seyreltme

01. Genel Bilgiler

Mikroorganizmalar sıvı materyalde homojen ya da homojene oldukça yakın olarak dağılmışlardır. Basit bir karıştırma ile dahi yeterli bir homojenizasyon sağlanabilir. Sayımı yapılacak (hedef) canlı mikroorganizma sayısı 100 civarında ise dökme yöntemi, 1000 civarında ise yayma yöntemi ile ve başka bir işleme gerek kalmadan sayım yapılabilir. Buna karşın, katı örneklerde mikroorganizmalar homojen dağılmadıkları için sayım öncesinde materyal uygun bir sıvı içinde uygun bir yöntemle homojen hale getirilmelidir.

02. Homojenizasyon

Homojenizasyon, basit olarak sıvılaştırma olarak tanımlanabilir. Mikrobiyolojik analizlerde materyalin çoğu defa sıvı olması gerekir, buna göre katı örnekler sıvılaştırılır.

Materyalin özelliğine göre farklı homojenizasyon teknikleri kullanılır.

-Materyal şeker, tuz gibi suda kolay eriyebiliyor ise 10 g örnek doğrudan 90 ml uygun bir steril sıvı içinde eritilir. Unlarla çalışıldığında 1:9 oranı yeterli olmaz, homojenizasyon hesap kolaylığı açısından 1:19 seyreltme ile yapılır.

-Suda kolay erimeyen katı materyal blender ya da stomacher ile homojenize edilir. Anaeroblar ile çalışılırken blender kullanılmamalıdır. Bu tip gıdalar içinde kum olan havanda ezilir.

-Toprakla çalışıldığında bakterilerin toprak agregatlarına yapışması nedeniyle homojenizasyon Tween 80 ya da seyreltik NaOH veya KOH ile yapılır.

03. Seyreltme

Sayımı yapılacak mikroorganizmanın olası sayısına ve sayım yöntemine göre seyreltme yapmak gerekebilir. Homojenizasyon 1:9 oranında yapıldığında zaten materyaldeki mikroorganizma sayısı 10 kez seyreltilmiştir. İlave seyreltmeler yine standart 1:9 oranında devam eder.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki dosyaların da okunması önerilir.

Örnek Alma, Homojenizasyon ve Seyreltme : Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." künyeli kitabın 05. bölümüdür.

Katı Besiyeri Kullanılan Yöntemler; Dilüsyon (Seyreltme) : "Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri; 2. Baskı. Prof. Dr. Velittin Gürgün, Doç. Dr. Kadir Halkman. 1990. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no 7. Ankara" künyeli kitabın bölümü.

Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi (04) 05. Laboratuvar Örneğinin Hazırlanması : OrLab OnLine Mikrobiyoloji Dergisi makalesi.


Bu sayfa 37818 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader