Eosin Methylen-blue Lactose Sucrose (EMB) Agar

EMB Agar (Merck 1.03858)

Eosin Methylene-blue Lactose Sucrose Agar

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, Enterobacteriaceae familyasının patojen üyeleri ve koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

EMB Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone 10,0 g/L; K2HPO4 2,0 g/L; Lactose 5,0 g/L; Sucrose 5,0 g/L; Eosin Y yellowish 0,4 g/L; Methylene Blue 0,07 g/L; Agar agar 13,5 g/L.

Etki şekli

Besiyerindeki boyalar, başta Gram pozitif bakteriler olmak üzere refakatçi floranın gelişimini baskılar. Bu besiyeri, bileşimindeki laktoz ve sakkaroz nedeni ile asıl olarak her iki karbohidrat bakımından da negatif olan Salmonella ve Shigella 'nın ayrımı için geliştirilmiş olmakla beraber, yaygın olarak koliform grup bakteri sayımında ve E. coli tanımlanmasında kullanılmaktadır. 35-37 oC'da 24 saat inkübasyon sonunda saydam, amber renkli koloniler Salmonella ve Shigella gibi laktoz ve sakkaroz negatif bakterileri, menekşe renkli ve yansıyan ışıkla yeşilimsi metalik parlak görülen koloniler E. coli 'yi, pembe-menekşe renkli, mukoid, gri kahverengi merkezli koloniler Enterobacter, Klebsiella ve diğer koliformları gösterir. Metalik parlaklığın izlenebilmesi için sürme ya da yayma yöntemi ile ekim yapılmalıdır.

Bu besiyerinin Levine tarafından modifiye edilmiş formu olan Levine EMB Agar (Merck 1.01342) yukarıdaki özelliklere ilaveten Candida albicans 'ın hızlı tanımlanmasında kullanılır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 36,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir ve 45-50 oC'a soğuduğunda steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızımsı-kahve, menekşe-kahverenginde olup, 25 °C'da pH'sı 7,1±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 13,8 L (1111 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmalar

Geli

Koloni rengi

Metalik

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

menekşe

+

Escherichia coli ATCC 11775

iyi/ çok iyi

menekşe

+

Escherichia coli 194

iyi/ çok iyi

menekşe

+

Escherichia coli ATCC 23716

iyi/ çok iyi

menekşe

+

Escherichia coli ATCC 8739

iyi/ çok iyi

menekşe

+

Enterobacter cloacae ATCC 13047

orta/ çok iyi

pembe, ortası koyu

+ / –

Salmonella typhimurium ATCC 14028

iyi/ çok iyi

renksiz, şeffaf

Shigella flexneri ATCC 12022

iyi/ çok iyi

renksiz, şeffaf

Bacillus cereus ATCC 11778

yok/ az


Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

orta/ çok iyi

pembe, ortası koyu

+ / –

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

EMB Agar (Eosin Methylene-blue

Lactose Sucrose Agar)

1.01347.0500

500 g

Kaynaklar

Holt-Harris, J.E., a. Teague, O.A.: A new culture medium for the isolation of Bacillus typhosus from stools. - J. Infect. Dis., 18; 596-600 (1916).

Enterobacter cloacae ATCC 13047

Escherichia coli ATCC 25922


Bu sayfa 50667 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader