Tryptone Water

Tryptone Water (Merck 1.10859)

Tryptone (İndol) Besiyeri

ISO 3811 ile APHA, EPA ve SMWW yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, özellikle indol testi yapılması için kullanılan genel sıvı besiyeridir.

Bileşim

Peptone from casein 10,0 g/L; NaCl 5 g/L

Etki şekli

Bileşimde buluna kazein peptonu (tripton) yüksek miktarda triptofan içerir. Triptofan, indol pozitif mikroorganizmalar tarafından parçalanır ve ortaya çıkan indol, Kovacs' Indol Reagent (Merck 1.09293) ya da Bactident Indole (Merck 1.11350) ile belirlenir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 15,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde çözülür, tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsıdır, 25 oC'da pH'sı 7,3±0,2'dir. Vibrio analizinde kullanılacağı zaman besiyerine 25 g/L NaCl ilave edilerek hazırlanır.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 33,3 L besiyeri (3333 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

İndol

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

+

Proteus vulgaris ATCC 13315

orta/ iyi

+

Morganella morganii ATCC 25830

orta/ iyi

+

Enterobacter cloacae ATCC 13047

iyi/ çok iyi

Salmonella typhimurium ATCC 14028

orta/ çok iyi

Staphylococcus aureus ATCC 25923

orta/ iyi

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck kat. No.

Ambalaj

Tryptone Water

1.10859.0500

500 g

Bactident Indole (damlalıklı şişe)

1.11350.0001

30 mL

KOVÁCS Indole Reagent

1.09293.0100

100 mL

Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium of methods for the microbiological examination of foods. − 3rd ed. (1992).

American Public Health Association, American Water Works Association, Water pollution Control Federation: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Washington, 1998.

International Organization for Standardization: Meat and meat products. − Detection and enumeration of presumptive coliform bacteria and presumptive Escherichia coli (Reference method). − Draft International Standard ISO/DIS 3811 (1975).


Bu sayfa 8712 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader