Proteolitik Mikroorganizmalar

01. Genel Bilgiler

Özellikle süt ürünlerinde proteini parçalayarak istenmeyen tat ve kokulara neden olurlar. Lipolitik bakterilerde olduğu gibi bu grup mikroorganizmaların da süt ürünlerinde bulunması istenmez. Proteolitik bakterilerden özellikle psikrofil ve psikrotrof olanlar uzun depolama süreçlerinde kayda değer kalite kayıplarına neden olurlar.

02. Sayılması

Standart yayma kültürel sayım yöntemi ile yapılır. Sayma işleminin prensibi mikroorganizmaların proteolitik özelliklerinin görülebileceği özel besiyeri kullanmaktır. Bu amaçla en yaygın kullanılan besiyeri Calcium Caseinate Agar (Merck 1.05409)' dır.

Proteolitik mikroorganizmalar hakkında daha fazla genel ve analiz bilgisi için burayı tıklayın.

03. Kullanılan Besiyerleri

03.01. Calcium Caseinate Agar (Merck 1.05409)

Dehidre besiyeri 30,2 g/l olacak şekilde önce soğuk distile su içinde iyice karıştırılır, sonra kaynatılarak tüm bileşenlerin iyice erimesi sağlanır. İstenirse 5 g/l süttozu (Skim milk ; Merck 1.15363) ilave edilebilir. Manyetik taş ile birlikte otoklavda 121 °C' da 15 dakika sterilize edilir. Manyetik karıştırıcıda karıştırılarak steril petri kutularına 12,5' er ml dökülür. Besiyeri katılaştığında homojen bir bulanıklık göstermelidir. Optimum koşullarda 2-3 gün inkübasyondan sonra etrafında berrak zon görülen koloniler proteolitik bakteri olarak sayılır. Zonların belirginleştirilmesi için sayım öncesi petri kutusuna 5 ml kadar %5 asetik asit (Merck 1.00062) ilave edilebilir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 1324 petri hazırlanır.


Bu sayfa 14209 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader