Bactident® Aminopeptidaz

Bactident® Aminopeptidaz(Merck 113301)

Mikroorganizmalardaki L-alanin aminopeptidazın saptanması için kullanılan bir testtir.

 

Etki Şekli

L-alanin aminopeptidaz genellikle Gram negatif mikroorganizmaların hücre zarında bulunan bir enzimdir. Çeşitli substratlardan bu enzimle L-alanin amino asidi sentezlenir. Test şeritlerinin kullanılmasıyla L-alanin aminopeptidaz'ın varlığında L-alanin-4-nitroanilid substratı 4-nitroanilin bileşiğine ve L-alanin amino asidine parçalanır. L-alanin aminopeptidaz'ın varlığı, 4-nitroanilin'in sarı renkte ortaya çıkmasıyla belirlenir. Yapılan araştırmaların sonuçları aminopeptidaz tepkimesi ve mikroorganizmaların Gram tepkimesi arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

 

Tipik Bileşim

L-alanin-4-nitroanilid 0,5 µmol; tamponlama maddeleri

 

Hazırlama

Gelişmiş bir koloni alınır (yaklaşık 2 mm çapında) ve 0,2 ml distile suda bulanık karışım elde etmek için karıştırılır.

Not: Sadece kendine özgü belirgin renkleri olmayan kolonilere aminopeptidaz testi uygulanmalıdır. Bir bakteri tanımlanırken bunun yanında bir aminopeptidaz pozitif bakterinin (örnek: E. coli) ve bir aminopeptidaz negatif bakterinin (örnek: Staphylococcus aureus) şahit bakteri olarak kullanımasını tavsiye edilir.

 

Yöntem

1.   İnokülayson özesi kullanılarak bağımsız ve gelişmiş bir koloni genel besiyerine alınır.

2.   Küçük bir deney tübünün içindeki 0,2 ml distile suda koloni çözündürülür.

3.   Test şeridi, bakteriyel çözelti içeren deney tübündeki sıvının içine batırılır.

4.    Deney tübü 10-30 dakika  37°C'da su banyosunda (veya inkübatörde) inkübe edilir.

 

Not: Aminopeptidaz pozitif bakterilerin çoğunda bakteri çözeltisinin açık sarı renklenmesi inkübasyonun başlangıcından en az on dakika görülebilir; bu süre içinde sarı renklenme yoksa inkübasyon azami 30 dakikaya uzatılmalıdır, böylece aminopeptidaz yönünden zayıf pozitif suşlar tespit edilebilir veya Gram negatif mikroorganizmaların varlığı saptanmış olur.

 

Aminopeptidaz pozitif Suşlar

Bütün Gram negatif mikroorganizmalar

Eğer L-alanin aminopeptidaz pozitif organizmalar varsa, bakteri çözltisi sarı renk alır.

Özel Durumlar: Bacteroides vulgatus, Bateroides fragilis, Camphylobacter türleri ve

Veillonella parvula.

 

Aminopeptidaz negatif Suşlar

Bütün Gram pozitif mikroorganizmalar

 

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj İçeriği

Bactident®  Aminopeptidaz

M 113301

50 test

 


Bu sayfa 4480 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader