Orange-serum Agar

Orange-serum Agar (Merck 1.10673)

COMPF yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde başta turunçgil meyve suları ve konsantrelerindeki aside dirençli ve bozulma yapan mikroorganizmaların izolasyonu, geliştirilmesi ve sayımı için kullanılan katı besiyeridir.

Orange-serum Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 10,0 g/L; Yeast extract 3,0 g/L; Orange extract 5,0 g/L; D(+) Glucose 4,0 g/L; K2HPO4 3,0 g/L; Agar-agar 17,0 g/L.

Etki şekli

İçeriğindeki portakal özü, turunçgil meyve sularında bulunan mikrobiyel floranın (Bacillus, Lactobasillus, Leuconostoc türleri, küf vb.) özel ihtiyaçlarını karşılar.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 42,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 115 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrasında 45-50 oC'a soğutulup steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak, yanardöner ve sarımsı kahve renkli olup, 25 °C'da pH'sı 5,5±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 11,9 L (952 adet Petri kutusu/12,5 mL) besiyeri hazırlanabilir.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test Mikroorganizmaları

Ekim

(kob/mL)

% Geri

kazanım

Bacillus cereus ATCC 11778

103-105

≥ 70

Lactobacillus plantarum ATCC 14917

103-105

≥ 70

Lactobacillus casei ATCC 393

103-105

≥ 70

Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135

103-105

≥ 70

Cancida albicans ATCC 10231

103-105

≥ 70

Ürün Bilgileri

Ürün Bilgileri

Merck Kat. No

Ambalaj

Orange-serum Agar

1.10673.0500

500 g

Kaynaklar

Arbeitsgruppen des Instituts für Lebensmitteltechnologie und Verpackung der Technischen Universität München: Merkblätter für die Prüfung von Packmitteln, Merkblatt 19, "Bestimmung der Gesamtkeimzahl, der Anzahl an Schimmelpilzen und Hefen und der Anzahl an coliformen Keimen in Flaschen und vergleichbaren enghalsigen Behältern". - Verpackgs.-Rdsch., 25; Techn.-wiss. Beilage 569-575 (1974) und Milchwiss., 29; 602-606 (1974).

Hays, G.L.: The isolation, cultivation and identification of organisms which have caused spilage in frozen concentrated orange juice. - Proc. Florida State Hort. Soc. (1951).

HaYS, G.L. a. Riester, D.W.: The control of "off-odor" spoilage in frozen concentrated orange juice. - Food Technol., 6; 386-389 (1952).

Murdock, D.I., Folinazzo, J.F., a. Troy, V.S.: Evaluation of plating media for citrus concentrates. - Food Technol., 6; 181-185 (1952).

Lactobacillus plantarum ATCC 14917

Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135


Bu sayfa 8175 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader