Gruber - Widal Testi

Hasta serumu, Antijenler : S. typhi O, S. typhi H, S. paratyphi BO, S. paratyphi BH, S. paratyphi AO ve S. paratyphi AH, Fizyolojik tuzlu su ve deney tüpleri test için hazırlanır.

Testin yapılışı:

 - Her tip antijen için 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600 ve kontrol tüpü hazırlanarak üstü yazılır.

- 1/50 yazan tüplere 1 ml, diğer tüplere 0.5 ml tuzlu su dağıtılır.

- Ana dilüsyon tüpü için 9.6 ml tuzlu su ve 0.4 ml hasta serumu ilave edilip karıştırılır. Her antijen tipinin ilk tüpü yani üzerinde 1/50 yazan tüpe bu ana dilüsyon tüpünden 1’er ml dağıtılır.

- 1/50 yazan tüp pipetaj edilerek buradan 0.5 ml alınıp 1/100 yazan tüpe 0.5 ml aktarılır. Bu tüpte pipetaj edilerek diğer tüpe geçilerek seri dilüsyon yapılır. 1/1600 yazan tüpte pipetaj yapıldıktan sonra 0.5 ml dışarıya atılır.

- Dilüsyon işlemi tamamlandıktan sonra  her tip antijenden kendi dilüsyon tüplerinin tümüne ve kontrol tüpüne 1 damla antijen damlatılır. Karıştırılır.

- Tüpler 37 oC’ de 4 saat inkübe edildikten sonra etüvden  çıkartılarak bir gece oda sıcaklığında inkübasyona devam edilir. İnkübasyon süresinin (18- 24 saat) bitiminde test okunur. O aglütinasyonu oda derecesinde, H aglütinasyonu etüvde daha iyi oluşmaktadır.

- Aglütinasyonun görüldüğü dilüsyon ve antijen tipleri pozitifliği gösterdiği için kaydedilerek bildirilir.

 Bu sayfa 40342 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader