Yabancı Dildeki Yayınların Türkçe Özeti

Son 5 yıl içinde yurt dışı veya yurt içinde dergi makalesi, kongre, panel vb. etkinlikte sözlü ya da poster sunusu vb. şekillerde yabancı dilde yayınlanmış çalışmaların Türkçe özetleri Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisinde orijinal yayının künyesi verilmek kaydı ile yayınlanabilir. 

Bunun için, daha önce yayınlanmış çalışmanın birer kopya olmak üzere "summary" ya da "abstact" sayfası fotokopisi ile kabul edilebilir bir Türkçe özet gereklidir. Türkçe özet birebir "abstract ya da summary" çevirisi olmak zorunda değildir. Bu çerçevede yetki ve sorumluluk tümüyle yazara bırakılmıştır. Bu grup yazılar hakem incelemesine gönderilmez, telif hakkı devir formuna gerek yoktur.


Bu sayfa 5734 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader